მცირე ბიზნესის ოპტიმალური არჩევანი
თუ ორენოვანი ვებგვერდი გსურთ, აირჩიეთ პაკეტი ოპტიმალი და ეკონტაქტეთ მომხმარებლებს ერთზე მეტ ენაზე. შექმენით თქვენთვის, კომპანიისთვის და თანამშრომლებისთვის ინდივიდუალური კორპორატიული ელ-ფოსტები, რაც დაგეხმარებათ როგორც ერთმანეთში, ასევე საზოგადოებასთან მარტივ ურთიერთობაში. ამასთან თქვენი ვებგვერდი იქნება თავსებადი სხვადასხვა მოწყობილობასთან, მეტი ინდივიდუალობისათვის კი გამოიყენეთ თქვენი საქმიანობის შესაბამისი დომენური სახელწოდება.
პაკეტის ტექნიკური მახასიათებლები
პროგრამული უზრუნველყოფა
პროგრამულად გამართული სისტემა
ტექნიკური მხარდაჭერა
საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური მხარდაჭერის გაწევა
ვებ-გვერდის ენების რაოდენობა
2
ვებ სივრცე (Hosting)
500 MB
ჰოსტ-პროვაიდერი კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურება, რომელიც გულისხმობს თავის სერვერზე კლიენტის ფაილების განთავსებასა და შენახვას.
კორპორატიული ელ-ფოსტა
15
დომენური სახელის ელ-ფოსტის დომენად გამოყენება, მაგ. GoodWeb-ის ელ ფოსტა არის: info.@goodweb.ge
ქვედომენი (yourname.gweb.ge)
დომენი, რომელიც წარმოადგენს უფრო მსხვილი დომენის შემადგენელ ნაწილს მაგ: (yourname.gweb.ge)
ნებისმიერი დომენით სარგებლობა
ინტერნეტის უნიკალური მისამართი, რომელიც მიუთითებს თქვენს საიტზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე მაგ: (goodweb.ge)
რესპონსივ ვებგვერდი
ვებ-გვერდი თავსებადია ნებისმიერი ზომის მონიტორის მქონე მოწყობილობებთან ანუ ვებ-გვერდის ზომები მოწყობილობის მონიტორის ზომის პროპორციულად იცვლება
დაცული შეერთების არხი (SSL)
SEO
Social Media ინტეგრაცია
მრავალ ენოვანი მართვის სისტემა
სისტემური და ფუნქციონალური განახლება
1პირველადი გამართვა - იგულისხმება მთავარი გვერდის და საკონტაქტო გვერდის ფუნქციონალური და ინფორმაციით გამართვა.
2ინდივიდუალური დიზაინი - საჭიროებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ინდივიდუალური დიზაინის დამუშავება მარკეტინგული კონცეფციის გათვალისწინებით. ინდივიდუალური დიზაინის დამუშავების ღირებულება დამოკიდებულია დასახატი გვერდების რაოდენობაზე.

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 184 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/clients/client7/web7/web/libraries/errorhandler/errorlog.php on line 15

Warning: file_put_contents(): Only 0 of 289 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/clients/client7/web7/web/libraries/errorhandler/errorlog.php on line 15